maria-160949_1280

ויסות רגשות ותיקוף (ולידציה)

תיקוף (ולידציה) הוא העברת מסר של הבנת האחר, כולל רגשותיו, מחשבותיו ומעשיו, וקבלה שלו. כשאנחנו מתקפים את האחר אנחנו משדרים לו שהקשר ביננו הוא חשוב , גם אם ישנה מחלוקת או אי-הסכמה. אנחנו גם יכולים לתקף את עצמינו, מה שיעזור לנו לווסת את הרגשות שלנו ולקבל את עצמינו כמו שאנחנו.

הפסיכולוגית והחוקרת מרשה לינהאן זיהתה שש רמות של תיקוף:

רמה ראשונה – להיות נוכח ברגע: ישנן אין ספור דרכים להיות נוכח ולשדר נוכחות לאחר, מבט בעיניים, לחיצת יד, הקשבה סבלנית… נוכחות ברגע היא למעשה להיות מרוכז בדבר אחד בזמן נתון. כאשר אנחנו מעניקים את כל הקשב שלנו לאדם היקר לנו, אנחנו מתקפים אותו ואת העמדה שבה הוא נמצא, ומשדרים לו שזה חשוב ומובן.

רמה שנייה – שיקוף מדויק: שיקוף הוא העברה של המסר שקיבלת מהאחר במילים שלך. כשזה נעשה תוך דיוק ורגישות, עם כוונה אותנטית להבין את האחר, זהו תיקוף. תיקוף עצמי או תיקוף האחר מסייע לארגן את המחשבה ולווסת רגשות.

רמה שלישית – ניסיון לנחש מה האחר מרגיש או חושב: לא תמיד אנחנו מסוגלים להבין מה אנחנו מרגישים. היכולת לווסת רגשות תלויה לא מעט ביכולת להבין קודם כל אילו רגשות אני מרגיש ומה משמעות הרגש בחוויה שלי. זיהוי הרגשות ותיוגם ("עצב", "כעס", "קנאה" וכד') הוא צעד חשוב בדרך לויסות של עצמי ושל האחר. ניתן לעשות זאת על ידי הקשבה זהירה לדברי האחר, ניסיון להבין אילו רגשות הוא מביע בדבריו ולומר לו אילו רגשות זיהינו וכיצד אנחנו מבינים את הסיבות להם.

רמה רביעית – הבנת מעשיו של האחר על פי ההסטוריה שלו ומזגו: גם כאן ישנו שיקוף, הפעם הוא נעשה על פי היכרות אישית עם אותו אדם. הבעת הבנה וקבלה של מצבו הרגשי של האחר בהתחשב באירועים שעבר בחייו. לדוגמה: "מובן שאתה לחוץ מהשיחה עם המנהל בעבודה, במיוחד לאחר חווית הפיטורין שחווית לפני שנתיים".

רמה חמישית – נירמול: העברת המסר לאחר לפיו אנחנו תופסים את רגשותיו כטבעיים ונורמליים, ושכל אדם סביר יגיב כך אילו היה במקומו. לדוגמה: "טבעי לגמרי שתחושי אכזבה מהציון הנמוך במבחן אחרי מאמצים כל כך גדולים שעשית בלמידה אליו".

רמה שישית – אותנטיות רדיקלית: הבנת האחר ברמה עמוקה, אישית. תגובה לדבריו של האחר או למצבו דרך החוויה האישית שלך ונסיונך בעבר. לדוגמה: "בתור אדם שאיבד את הוריו, אני מבין וחש את הצער העמוק שאתה מרגיש על אובדן אביך".