maria-160949_1280

ויסות רגשות ותיקוף (ולידציה)

תיקוף (ולידציה) הוא העברת מסר של הבנת האחר, כולל רגשותיו, מחשבותיו ומעשיו, וקבלה שלו. כשאנחנו מתקפים את האחר אנחנו משדרים לו שהקשר ביננו הוא חשוב , גם אם ישנה מחלוקת או אי-הסכמה. אנחנו גם יכולים לתקף את עצמינו, מה שיעזור לנו לווסת את הרגשות שלנו ולקבל את עצמינו כמו שאנחנו. להמשיך לקרוא

קשיים בין אישיים

קשרים בין אישיים מהווים את הבסיס לבניית עולמנו הפנימי. החל מן הלידה ועד שנות הזקנה כולנו מצויים בסביבה חברתית כזאת או אחרת, בתוכה אנו מקיימים יחסים עם אחרים. תהליך היצירה של אישיותו של אדם מלווה באינטראקציות עם הסביבה, בעקבותן האדם מגבש הבנה סובייקטיבית אודות מערכות יחסים ותקשורת באופן כללי. כמו כן הוא גם מקבל משוב מן הסביבה לגבי עצמו, התנהגותו, הופעתו, מזגו וכן הלאה. בשנותיו המוקדמות של האדם הניזון מן המשוב החברתי נוצרים דפוסים עקביים פחות או יותר של חשיבה, רגש והתנהגות. המכלול של אותם הדפוסים מכונה לעיתים "אישיות".

בחלק גדול מן המקרים הסביבה המוקדמת של האדם העניקה לו מענה עבור צרכיו השונים (בטחון, הדדיות, קבלה ללא תנאי, אוטונומיה…) ובעקבות כך התפתחו אצלו דפוסים בריאים של התקשרות לאחרים. כחלק מאותם דפוסים עשויות להיות אמונות כגון "אני אדם אהוב", "אני בעל ערך", "אנשים אחרים לא יפגעו בי" וכד', אמונות אשר  מסייעות לאדם בתהליכי תקשורת, ובעזרתן תפיסת עולמו היא של עולם חברתי בטוח, הוגן וניתן לחיזוי.

בניגוד לכך, במקרים בהם הסביבה בה אדם גדל היתה מזניחה, פוגענית, אטומה או פשוט לא מתאימה למזגו של הילד, סביר כי יתפתחו אצלו אמונות שליליות לגבי יחסים בין אישיים, ותפיסת עולמו תהיה של עולם חברתי שאינו מסוגל לתת מענה לצרכים, או שהוא עצמו אינו זכאי למענה תואם צרכים. חשוב להוסיף כי גם אם הסביבה הקרובה של הילד מעניקה מענה מתאים לצרכים, המזג שאתו הוא נולד, כמו גם המעגלים החברתיים המשניים (מורים, חברים, בוסים בעבודה) וחוויות טראומטיות עלולות להשפיע לרעה ולטובה על אותן אמונות.

כאמור, במקרים בהם חוויות החיים של האדם תרמו לכך שייווצרו אמונות שליליות לגבי התקשרות עם אחרים, מערכות היחסים של אותו אדם ילוו ברגשות של חשדנות, קנאה, בושה, חשש, דחייה, כעס ופחד. כשם שאותו אדם חווה פגיעה במערכות יחסים בעברו, כך יכנס למערכות יחסים חדשות בהווה, עם ציפייה להיפגע, קושי לתת אמון, נטייה להתרחק וכן הלאה.

בטיפול קוגניטיבי-התנהגותי, ובסכמה תרפיה, שיטה שהתפתחה מתוך הטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי לצורך טיפול בהפרעות אישיות ובעיות בין אישיות, ניתן מענה לאותם קשיים בין אישיים. על ידי היכרות עם דפוסי ההתקשרות של האדם ושינוי אמונות הליבה לגבי מערכות יחסים, ניתן להשיג הטבה משמעותית במערכות היחסים של האדם עם הסביבה ועם עצמו.