סקירת יום עיון בנושא טיפול אינטגרטיבי

puzzle-1005562_1920

אינטגרציה בטיפול נפשי – סקירת יום עיון במכללה האקדמית (25/11/16)

יום העיון, שהתקיים במכללה האקדמית, הציג את הטיפול האינטגרטיבי כמעין גישת-על לטיפול, ולמרות שיש לה פנים רבות ביותר, היא ככל הנראה הגישה הרווחת היום בקרב מטפלי בריאות הנפש. אנסה להציג כאן את עקרי הדברים.

פרופסור גולן שחר פתח את הרצאתו באמירה מעודדת ומקרבת – כיום רובם הגדול של המטפלים הם למעשה אינטגרטיביים, יש מקום לגישות שונות ואף עדיף לעשות בהן שימוש גמיש ולא דוגמטי. גולן הציע את את הפרדיגמה הפרגמטיסטית של וויליאם ג'יימס כמטא-גישה המנחה אותנו כיצד עלינו להשתמש בכלים הטיפוליים שבידינו – בקצרה פרגמטיזם אומר שאין לנו גישה לאמת מוחלטת, ועל כן עלינו להשתמש במה שעובד. מטפל אינטגרטיבי בקיא במספר גישות ומיומן במספר גדול של כלים, ועליו לשקול שילוב מייטבי ביניהם כך שיפיק תועלת למטופל. גולן הציע שטיפול אינטגרטיבי מכיל (לפחות) שני אלמנטים בסיסיים המקיימים דיאלקטיקה: רפלקציה (התבוננות – בנפש המטופל, המטפל ובאינטראקציה האינטרסובייקטיבית), שעונה לצורך של כל אדם להבין את עצמו (ולטעמי הכוונה כאן היא גם להבין את האחר ואת הקשרים בהם הוא נמצא); והתמודדות (מגוון הכלים, שיטות ומיומנויות שניתן לעבוד עליהן בטיפול). להמשיך לקרוא סקירת יום עיון בנושא טיפול אינטגרטיבי